Black hat SEO

Publikováno: 12 Leden 2013 | Rubrika: Internetový marketing, SEO (optimalizace webu)

Black hat SEO

Termínem Black hat SEO se označují černé metody či praktiky, které jsou v nesouladu s pravidly inteligentních vyhledávačů. Inteligentním vyhledávačem rozumíme Google nebo třeba Yahoo. Black hat SEO je tedy podvodný způsob, jak uměle navýšit hodnocení webu (např. PageRank) a získat tak přední pozice ve fulltextovém vyhledávači. Věřte však, že se jeho užívání nevyplácí. Přečtěte si, na co si dát při optimalizaci webu pozor!

Jak rozeznat Black hat SEO

Typickým případem jsou odkazy na webech se sexuální tématikou, které využívají techniku klamavého přesměrování. Každý asi zná banner s lákavým nadpisem, obohaceným o ještě lákavější grafiku, který však neočekávaně odkazuje na úplně jiné téma nebo se při akci otevře ještě jednou pomocí vyskakovacího okna.

Dříve jste se s Black hat SEO mohli setkat také v případě, kdy jste narazili na stránku, která měla na první pohled vyhovující a relevantní obsah, ale text byl doplněn o neustále opakující se klíčová slova, někdy i přímo vedle sebe. Dnes už je tato podvodná technika vidět jen zřídka. Podobně je tomu i v případě neuváženého použití nadměrného množství klíčových slov v obsahu stránky.

Black hat SEO a jeho účinky

Black hat SEO má ve většině případů nulový účinek. Naopak, při použití zakázaných technik vás vyhledávače penalizují.

Čemu se v SEO vyhnout

Pokud chcete brát SEO vážně a poctivě, s čímž souvisí i kvalita celé strategie, vyhýbejte se následujícím zakázanám praktikám:

Linkfarmy

Rozsáhlá webová síť s obsahem tisíců až statisíců webových stránek, jejichž obsah je pouze spam. Tato síť webů slouží pouze ke vzájemnému odkazování mezi sebou, čímž dochází k umělému navyšování PageRanku. Následně jsou tyto linkfarmy používány k prodeji placených zpětných odkazů, jejichž cílem je zvýšení hodnocení vašeho webu. Vyhledávače však dokážou linkfarmy rozeznat a identifikovat i odkazy na vaše stránky. Z dlouhodobého hlediska to má neblahé účinky pro SEO.

Neviditelný text

Neviditelný text je několikanásobně opakující se stejné klíčové slovo umístěné na stránce webu stejnou barvou jako je jeho pozadí. Uživatel v takovém případě vidí normální text, který je však podložený desítkami až stovkami skrytých slov. Snahou je oklamat vyhledávač tím, že stránka obsahuje velké množství vyhledávaných klíčových slov. Většina vyhledávacích robotů však tuto nekalou praktiku rozpozná a webovou stránku patřičně penalizuje a znevýhodní.

Doorway a klamavé přesměrování

Doorway page je označení pro webovou stránku, která byla vysoce optimalizována pro vyhledávací roboty a zároveň použita pro účely náhodného reklamního přesměrování. Odkaz stránky má plnit účel zvýšení hodnocení webu, ale přitom odkazuje na náhodnou stránku. Tato podvodná technika se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript. Vyhledávač špatně rozeznává relevantní odkaz od podvodného přesměrování, proto za použití této techniky hrozí penalizace.

Cloaking

Cloaking je záměna a podstrčení vyhledávači na míru upravený zdrojový kód webové stránky, který vyhovuje algoritmům. To znamená, že vyhledávač pak může být ovlivněn a vyhodnotit zdrojový kód jako kvalitní, čímž lépe umístí podvodnou stránku ve výsledcích vyhledávání. Kvalita kódu totiž v SEO hraje také svou roli. Za používání této Black hat SEO techniky uděluje Google penalizaci. 

Duplicitní obsah

Další nekalou praktikou v SEO je duplicitní obsah webu. Za duplicitní obsah se považuje vyhledávač zkopírování již publikovaných textů z jiné webové stránky. Vyhledávač rozezná, které texty byly indexovány dříve a podle toho udělí patřičné znevýhodnění ve vyhledávání.